Image Placeholder

Proposal

Teklif: Hibe veya katkı almak için yapılan yazlılı başvurudur. Teklifler genellikle neden hibeye ihtiyaç duyulduğu, hibenin ne amaca hizmet edeceği, ihtiyaçların hangi plan doğrultusunda giderileceği, gereken miktarı ve başvuran kuruluş hakkında genel bilgileri kapsar.