Image Placeholder

Post-grant Evaluation

Hibe Sonrası Değerlendirme: Hibenin istenilen amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek için verilen hibenin sonuçlarının gözden geçirilmesine dayanır.