Image Placeholder

Pilot Fonlama

Pilot Fonlama: Deneme amacıyla belli bir projeye verilen fonlardır. Böylece fonun uzatılması veya tekrarlanması kararını almadan önce denenen projenin çıktılarının değerlendirilmesi mümkün olur. Pilot projeler genellikle bir yıl sürelidir.