Image Placeholder

Philanthropy

Filantropi: Kelimenin kökeni eski Yunanca’dan gelmekte ve insan türüne duyulan sevgi anlamını taşımaktadır. Bugün filantropi dendiği zaman, bir kişi veya grubun ortak bir faydayı geliştirmek için yaptığı gönüllü katkılar kastedilmektedir. Diğer kuruluşlara yapılan filantropik katkılar, yoksulluğun azaltılması, vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaçların veya araştırma, sağlık, eğitim, kültür ve sanat vb. alanlarındaki çeşitli faaliyetlerin desteklenmesi için kullanılır.