Image Placeholder

Outputs

Çıktılar: Bir etkinliğin doğrudan ve elle tutulabilir ürünleridir. Örneğin eğitim verilen kişilerin sayısı bir çıktıdır.