Image Placeholder

Matching Grant/Challenge Grant

Hibe Eşleştirme: Bir kuruluşa hibe verirken aynı miktarda hibenin başka bir kuruluştan alınmasının şart koşulmasıdır.