Image Placeholder

Matching Gifts Program

Bağış Eşleştirme Programı: Bir çalışanın kamu yararına çalışan kuruluşlara yaptığı katkının veya bağışın, işverenin vereceği benzer bir katkı ile eşleştirilmesidir.