Image Placeholder

Leverage

Kaldıraç Destegi: Bir bağışçının, kuruluşun başka kaynaklardan ek fonlar çekebilmesi için gerekli olan araçları oluşturabilmesine destek olmak amacıyla verdiği küçük başlangıç yatırımlarıdır. Buna bazen çarpan etkisi adı da verilir.