Image Placeholder

In-Kind Contribution

Ayni Katkı: Mali katkıdan farklı olarak ekipman, malzeme veya başka maddi kaynakların veya hizmetlerin tahsisi ile yapılan katkılardır.