Image Placeholder

Identity/Focus Funds

Aidiyet Fonları: Etnisite, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim gibi birbirine benzer deneyim ve kültürü paylaşan kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları, hibe yapan kuruluşlardır.