Image Placeholder

High-Engagement Philanthropy

Yüksek sorumluluk alınan filantropi hibe yapım türünde, bağışçı mali destek sağlamanın ötesinde hibeyi alan kuruluşa koçluk ve stratejik destek vermek gibi daha yüksek sorumluluklar alır.