Image Placeholder

Guidelines

Ana Esaslar/Yönerge: Hibe arayışı içerisinde olan kuruluşların hibe veren kuruluşlara başvuru yaparken gözetmeleri gereken prosedürlerin yazılı olduğu belgedir. Bu tip yönergeler ayrıca hibe veren vakfın hedefleri, öncelikleri, hibe kriterlerini de içerir.