Image Placeholder

Grantee/Beneficiary/Donee

Hibe Alıcısı: Hibe almaya hak kazanmış kişi veya kuruluştur.