Image Placeholder

Grantee Financial Report

Hibe Alı: Hibeyi alan kurulusun fonu nasıl kullandığını detaylı şekilde anlattığı rapordur. Bu rapor genellikle hibe fonundan yapılan harcamaların listesinin yanı sıra kurulusun gelir gider tabloları, varlıkları ve borçlarının yer aldığı kurumsal mali raporu da içerir.