Image Placeholder

Grant Monitoring

Hibe İzlemesi: Bir bağışçı tarafından fonlanmış olan faaliyetlerin ilerleyişini sürekli olarak değerlendirilmesidir. Buradaki amaç hibenin kullanım koşullarına uyulup uyulmadığı ve hibenin amaçlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit edilmesidir.