Image Placeholder

Grant Agreement

Hibe Anlaşması: Hibeyi alan ve hibe veren arasında yapılan, raporlama ve hibenin harcanma usullerini bildiren, yasal bağlayıcılığı olan yazılı mutabakattır.