Image Placeholder

Giving Pattern

Bağışçılık Kalıbı: Bir bağışçının yıllar içerisinde desteklediği proje ve program çeşitleri, kuruluş türleri, destek miktarı, ilgi alanları, coğrafi bölgelerin vs. ortaya koyduğu genel resimdir. Sadece bireyin değil bir ülkedeki bağışçılık kalıplarından da söz edilebilir.