Image Placeholder

General/Operating Support

Genel/Operasyonel Destek: Bir genel amacını veya yaptığı işi devam ettirebilmesi için verilen hibedir. Sınırlandırılmamış hibe olarak da adlandırılır.