Image Placeholder

Funding Cycle

Fon Döngüsü: Tekliflerin incelemesi, seçilmesi ve adayların bilgilendirilmesi gibi işlemlerin tekrarlandığı zaman dizgisidir. Bazı bağışçı kuruluşlar belli aralıklarla (üç ayda bir, altı ayda bir gibi) hibe başvurusu açarken, diğer kuruluşlar yıllık başvuru döngüsünü takip ederler.