Image Placeholder

Funder Networks / Affinity Groups

Bağışçı Ağları: Belli bir konuda aynı amaç ve çıkarları güden bağışçı kuruluşların veya kişilerin, bilgi paylaşımı, ağ kurma, mesleki gelişim fırsatları veya işbirliği programları başlatmak için bir araya gelerek oluşturdukları resmi ya da gayri resmi koalisyonlardır.