Image Placeholder

Family Foundation

Aile Vakfı: Kaynakları tek bir ailenin üyelerinden gelen vakıftır. Genellikle aile üyeleri vakfın yönetim kurulunda veya mütevelli heyetinde yer alır ve hibe verme kararlarında önemli roller oynarlar.