Image Placeholder

Donor/Grantor

Bağışçı: Bir yararlanıcıya hibe veren veya katkıda bulunan kişi veya kuruluştur.