Image Placeholder

Donor/Giving Circle

Bağışçı Grubu: Hibe veren ve bağışçıları tarafından yönetilen bir fon havuzudur. Bağışçı grupları, aynı sosyal sorunun çözümüne ilgi duyan kişilerin zamanlarını, yeteneklerini ve kaynaklarını bütünleştirmesiyle oluşur.