Image Placeholder

Donor Advised Fund

Bağışçının Tavsiyesi ile Yapılan Fonlama: Dağıtılacak hibelerin, donörün kendisi veya görevlendirdiği komite tarafından, hibe için uygun şartlara sahip alıcıların kimler olabileceğine yönelik tavsiyelerinin göz önünde bulundurularak belirlendiği topluluk vakfı fonudur.