Image Placeholder

Donee/Grantee/Beneficiary

Bağış Alan / Hibe Alıcısı / Yararlanıcı: Bir hibenin alıcısıdır.