Image Placeholder

Distribution Comittee

Dağıtım Komitesi: Hibe kararını vermekten sorumlu olan komitedir. Topluluk vakıflarında bu komite mümkün olduğunca geniş tutularak hizmet edilen topluluğu tam olarak temsil etmesi amaçlanır.