Image Placeholder

Direct Gifts

Doğrudan bağışlar: Bu bağış türünde, bağışçılar kendi değerlerini en iyi yansıtan program ve hizmetleri sunan STK’ları seçer ve onlara nakdi veya diğer varlıklar ile bağışlar yaparlar.