Image Placeholder

Corporate Giving Program

Şirket bağış programı: Kar amaçlı bir içerisinde kurulmuş olan ve idare edilen hibe dağıtım programıdır. Bağışlar veya hibeler doğrudan şirketten STK’lara gider. Bu programlar için aloke edilmiş ayrı bir fon yoktur, programın giderleri şirketin yıllık bütçeleme sürecinin parçası olarak planlanır.