Image Placeholder

Corporate Contributions

Şirket katkıları: Bir şirket tarafından yapılan, kamu yararlı katkılara verilen genel isimdir.