Image Placeholder

Company-sponsored Foundation/ Corporate Foundation

Şirket tarafından finanse edilen vakıf / şirket vakfı: Ana varlıkları, kar amaçlı bir şirketin katkıları ile oluşturulmuş vakıftır. Ana şirketler ile bağları olmasına rağmen, kendi fonu olan bağımsız bir kuruluş olarak faaliyet gösterir.