Image Placeholder

Community Foundation

Topluluk Vakıfları/Sosyal Yatırım Vakıfları: Belli bir bölgede yerel toplulukları güçlendirmek, dışlanma, ayrımcılık gibi sosyal sorunları ele almak, yeni firsatlar oluştumak vb amaçlarla kurulmuş olan, hibe dağıtan vakıflardır. Genellikle topluluk vakıflarına verilen bağışlar çok sayıda bağışçıdan toplanır ve bir fon (endowment) içerisinde tutulur. Bu fon ayrı olarak idare edilir, yapılan yatırımlardan kazılan gelirler hibe dağıtımında kullanılır. Bu vakıflar, bireysel ve kurumsal bağışçılarına çeşitli hizmet ve ürünler sunarlar. Bağışlar, hibelerin verileceği kar amacı gütmeyen kuruluşları belirleyebildikleri gibi, vakfın yönetim kuruluna tavsiyede bulunabilir veya seçimi tamamen vakfın profesyonel çalışanlarına bırakabilirler.