Image Placeholder

Capacity Building

Kapasite geliştirme: Bir topluluk veya kuruluşun varolan beceri veya kaynaklarının arttırılması veya problem çözme, program ve hizmet yaratma veya sürdürme, kaynak ve destek sağlama becerilerinin geliştirilmesidir. Bu durumda bağışçı, belli projeleri desteklemek yerine kuruluşun temel giderlerinin karşılanması için de fon sağlayabilir.