Image Placeholder

By Law

Tüzük: Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun operasyonlarını düzenleyen kurallardır. Tüzükler genellikle, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, çalışanların göreve alınması ve yükümlülüklerinin tanımını, kurullarını oluşturması ve toplantıların yapılma biçimleriyle ilgili usulleri içerir