Image Placeholder

Audit

Denetim: Bir kuruluşun mali tablolarının ve kayıtlarının, yeterince doğru ve tamamen temsili olup olmadıklarını tespit etmek aracılığıyla detaylı bir şekilde incelenmesidir.