Image Placeholder

Annual Report

Yıllık rapor: Bir vakfın veya kurumun bahsi geçen yıl içerisinde yürütmüş olduğu hibe dağıtım faaliyetlerinin aktarıldığı ve mali tablolarının yer aldığı gönüllü rapordur. Bu rapor, vakfın veya şirketin paydaşlarına göndermiş olduğu yıllık faaliyet raporundan farklıdır. Raporda daha çok dağıtılan hibelerin listesi, hibe programi hakkında bilgi, politika ve hibelerden yaralanma şartlarına yer verilir.