Image Placeholder

Annual Campaign

Yıllık kampanya: Bir kurulusun varolan operasyonel giderlerini karşılamak için yürüttüğü kaynak geliştirme kampanyasıdır.