Image Placeholder

Affinity groups / Funder networks

Bağışçı ağları: Belli bir konuda ayni amaç ve çıkarları güden bağışçı kuruluşların veya kişilerin, bilgi paylaşımı, ağ kurma, mesleki gelişim fırsatları veya işbilirliği programları başlatmak için biraraya gelerek oluşturdukları resmi ya da gayri resmi koalisyonlardır. Örnek: Africa Grantmakers Affinity Group, Grantmakers for Education.