Image Placeholder

Administrative endowment

İdari fon : Vakfın operasyonel giderlerinin karşılanmasında kullanılan, gelir getiren fon.