Image Placeholder

Social Enterprise

Sosyal Girişim: Sosyal bir misyon ile iktisadi faaliyetin bir araya getirildiği girişimdir. Başka bir söyleyişle, sosyal amaçları ön planda olan bir işletme veya iş faaliyetidir. Faaliyetten sağlanan ekonomik artı değer işin sahipleri ve paydaşlara daha fazla kar sağlaması motivasyonun daha çok yeniden işe veya topluma yatırım yapılması amacıyla kullanılır.