Image Placeholder

Declining Grant

Azalan hibe: Her sene gittikçe azalan çok yıllık hibedir. Hibeyi alan kuruluşun bu yıllar içerisinde farklı kaynaklardan fon geliştirmesi beklenir.