Philanthropy Networks: Creating Value, Voice and Collective Impact Raporu Yayımlandı

TÜSEV’in üyeleri arasında yer aldığı Worldwide Initiatives for Grantmaker Support’un (WINGS) Philanthropy Networks: Creating Value, Voice and Collective Impact (Filantropi Ağları: Değer, Ses ve Kolektif Etki Üretmek) isimli raporu yayımlandı. Rapor, filantropi ağlarının değer üretmeleri, seslerini duyurabilmeleri ve kolektif etki yaratabilmeleri için yol gösterici öneriler içeriyor. Raporda değinilen konular arasında sektörde değer yaratmak, yaratılan değerin iletişimini sağlamak, sektörün savunuculuğunu yapmanın farklı yöntemleri ve kolektif etki yaratmada uygulanabilecek çeşitli yaklaşımlar yer alıyor. Filantropi ağlarının gelecek stratejilerini hazırlarken faydalanabilecekleri kavramlara, konseptlere ve pratik ipuçlarına yer veren raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.