Philanthropy and COVID-19 in the First Half of 2020 Raporu Yayımlandı

Afet zamanlarında bireylerin yardımlarını bilinçli ve uzun vadede etki yaratacak bir şekilde yapabilmeleri için faaliyet gösteren Center for Disaster Philanthopy (CDP) ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlara dair veri toplayan ve analiz eden Candid, Philanthropy and COVID-19 in the First Half of 2020 (2020’nin İlk Yarısında Filantropi ve COVID-19) adlı raporu yayımladı. Pandeminin etkileriyle mücadele amaçlı filantropik bağışları inceleyen raporun ele aldığı konular arasında verilen hibe miktarı, en fazla hibe dağıtan kuruluşlar, hibe veren kuruluşların kullandıkları faklı yöntemler ve yapılan bağışların kırılgan gruplara dağılımı yer alıyor.

Raporda, COVID-19’un yol açtığı sorunların yalnızca sağlıkla sınırlı kalmadığı, toplumsal ve ekonomik sonuçlarıyla tüm dünyayı etkileyen karmaşık bir insani acil durum olduğu belirtiliyor. Bu durum karşısında fon sağlayıcıların stratejik bağışlarını artırması gerektiğini ifade eden rapor, hibe veren kuruluşların ve bireysel bağışçıların yaptıkları bağışları daha etkili hale getirebilmeleri için yöntemler sunuyor. İngilizce dilinde yayımlanan raporun tamamını okumak için tıklayınız.