Faydalı Kaynaklar

TÜSEV Yayınları

Ayın Yazıları

Filantropide Öne Çıkan Eğilimler: Dünyada ve Türkiye’de neler oluyor?

Yazan: Hilal Tekmen

Filantropi alanı günümüzde büyük değişimlerden geçiyor ve alana yeni aktörler, yeni yöntemler dahil oluyor. Peki, filantropinin ve stratejik bağışçılığın gelişmesi için çalışan aktörler 2017 yılında bu alanda ne gibi eğilimler öngörüyor? Bağışçılık faaliyetleri hangi alanlarda yoğunlaşacak, hangi kanallar yoluyla yaygınlaştırılacak? Dünyada görülen eğilimlerin benzerleri Türkiye’de uygulanıyor mu? Bu soru... Devamını Oku

Yeni bir Oluşum: Sivil Toplum için Destek Vakfı

Yörük Kurtaran ile röportaj

Sivil Toplum için Destek Vakfı bireysel bağışçıların oluşturduğu kaynak ile hibe vermesi ve proje hibelerinin yanı sıra kurumsal kapasite hibeleri de verecek olması ile diğer vakıflardan ayrılıyor. Bu yeni vakıf Türkiye’de sayıları kısıtlı hibe veren kuruluşların ve hibe programlarının gelişimi için de önemli bir oluşum. Hibe programlarına ek olarak Sivil Toplum için Destek Vakfı Türkiye’de bağışç... Devamını Oku

Katılımcı Hibe Programları

Yazan: Burcu Uzer

Hibe programları dünyadaki birçok ülkede hem yerel fon akışını sağlıyor hem de sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarının mali sürdürülebilirliğini ve çalışmalarını güçlendiriyor. Hibe programlarının etkinliğinin ve demokratikleşmesinin artması için atılacak adımlar üzerine yapılan araştırmaların sayısı her geçen gün artarken, hibe programlarının geleceği konferanslarda ve farklı etkinliklerde sıklıkla ta... Devamını Oku

Bilgi Notları