TÜSEV Grantmakers East Forum’a Katıldı

Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center- EFC) altında faaliyet gösteren tematik ağlardan biri olan Grantmakers East Forum (GEF), 30 Kasım – 2 Aralık 2016 tarihlerinde, “Philanthropic Response to Refugee Challenges: From Emergency to Policy” temasıyla Hamburg’da gerçekleşti. TÜSEV’in de,  Avrupa’nın farklı ülkelerinde mülteciler ve filantropi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte katılımcıları arasında yer aldığı toplantıda vakıfların ve filantropinin mülteci krizini aşmadaki rolü tartışıldı. Toplantıda mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının destek mekanizmalarını kurgularken mültecilerin ve yerel halkın gerçek ihtiyaçlarını tespit edebilmenin öneminden bahsedilirken, mültecilerin adaptasyon süreçleri ve devam eden göç olgusu kapsamında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerine de konuşuldu. Toplantıda ayrıca, büyük oranda kamu kuruluşlarının katkısı ve vakıf hibeleri ile yürütülen mülteci çalışmalarının, bireysel bağışlara ulaşma ihtiyacı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çalışmaların mali sürdürülebilirliğinin çalışmalara kaynak aktaran kamu kuruluşları, STK’lar ve bireysel bağışçılar ile mülteciler arasında eşit bir ilişki ve kalıcı bir bağ kurmaktan geçtiğinin altı çizildi. Mülteci çalışmalarına fon veren kuruluşların destekledikleri projeleri seçerken temel ihtiyaçları desteklemenin yanı sıra mültecilerin kişisel birikimleri, deneyimleri, mesleki donanımlarını göz önünde bulundurarak ilham veren, yaratıcı çalışmaları da öne çıkarmaları gerekliliği vurgulandı.