Alışverişler “givin” ile Bağışa Dönüşüyor

Röportaj: Başak Süer

Online platformlar üzerinden bağış yapma modelleri farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de yaygınlaşmaya ve çeşitlenmeye devam ediyor. Online alışveriş sitelerinin kullanıcı sayıları artarken, tüketicileri bu tür sistemler üzerinden bağış yapmaya teşvik eden platformlar STK’ların tanınması, bağışçı havuzlarının genişlemesi ve farklı destek mekanizmalarının gelişmesi açısından da önemli bir potansiyele sahip. Bu örneklerden biri olan givin üzerinden alışveriş yaparak ya da bağış karşılığında uzmanlarla birebir görüşme fırsatı yakalayarak sistemde yer alan sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olmak mümkün.  ‘Durmasın, destek olsun’ sloganı ile kısa süre önce kullanıcılarla buluşan givin, elinizde “duran” eşyaları veya sunabileceğiniz hizmetleri satarak elde edilen gelirle, işbirliği içerisinde olduğu sivil toplum kuruluşlarını desteklemenizi kolaylaştırıyor. Eğitim alanında faaliyet gösteren STK’lar arasından tercih ettiğiniz birine katkı sunmak için alternatif bir model sunan givin, kullanıcıları “modern kahramanlar” olmaya davet ediyor. givin’in kurucu ortağı Başak Süer, sosyal fayda yaratma hedefi ile iş dünyası bakış açısının bir arada olduğu bir sosyal girişimcilik modeli olarak başlayan givin ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

 givin uygulamasını bize kısaca anlatabilir misiniz?

givin, bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek için oluşturulmuş ilk mobil uygulamalardan ve iş modellerinden biri. Fikir, gönüllülük ve bağış yöntemlerindeki kimi zorlukları görüp, teknolojinin ve online alışverişin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde, sosyal fayda yaratmanın herkese uygun ve kişiselleştirilebilir bir yolunun olması gerektiğini düşünerek ortaya çıktı.

givin üzerinden kişiler ve kurumlar herhangi bir eşyayı, ürünü veya hizmeti satışa çıkarıp gelirini platform üzerinden seçecekleri bir STK’nın projesine doğrudan aktarabiliyorlar. Aslında bir anlamda ilgi duyan herkesin sosyal fayda yaratmasına olanak sağlayarak ve bu süreci  özgürleştirerek herkesin kendi yöntemiyle katkı sağlayabileceği bir platform sunuyoruz çünkü givin ile kullanılmayan bir vazo veya bir mentorluk seansı da STK’lara desteğe dönüşebiliyor.

givin’de uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, satışa çıkaracakları eşyaya dair birkaç bilgi ile bir destek tutarı giriyor ve satıştan elde edilecek geliri bağışlamak istedikleri projeyi seçiyorlar. Uygulama üstünden kredi kartı ile yapılan satış ile elde edilen gelir ilgili STK’ya iletiliyor. Kişiye sadece, eşyasını yeni sahibine, olası masraflar alıcıya ait olacak şekilde, ulaştırmak kalıyor. Böylece kullanılmayan bir eşya kullanılacak bir eşyaya dönüşürken, belirlenen satış değeri de STK’ların sosyal fayda yaratmak için uyguladığı projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

Sahip olduklarımızla dünyayı kurtaran birer kahraman olmasak da hepimizin iyi amaçlar için verebileceği bir şeyler olduğunu biliyor ve harekete geçerek kendimizin en kahraman versiyonu olabileceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle bir “modern kahramanlar topluluğu” yaratmak istiyoruz.

givin’in misyonu nedir?

Herkes için kullanılabilir olan bir yöntem sunarak sosyal fayda yaratılmasına sağlanan katkıyı artırmak ve STK’ların en yüksek maliyetli işlerinden biri olan kaynak geliştirme için yeni ve verimli bir kanal yaratmak.

givin ile ne tür bir bağışçı profiline ulaşmayı hedefliyorsunuz? 

Hedef kitlemizi önceliklendirmek gerekirse, ilk etapta 25-40 yaş arası, teknolojiyle arası iyi olan kişiler ve topluma duyarlı markalar diyebiliriz. Ancak, alışverişi bir destek sağlama yöntemi olarak sunduğumuz için henüz bağışçı olmamış kişilere de erişebilmeyi hedefliyoruz. Ayrıca herkesin mutlaka kullanmadığı bir eşyası, başkalarına sunabileceği bir yeteneği ya da almayı planladığı bir şeyleri olduğunu düşünüyoruz. Ulaşabildiğimiz herkesin kullanmadığı, duran kaynaklarına #durmasındestekolsun demeyi ve onları öncelikle eğitim, ardından sosyal ve çevresel fayda için harekete geçirmeyi istiyoruz.

givin üzerinden hangi sivil toplum kuruluşlarına destek olunabiliyor? Bu kuruluşları belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?

Şu anda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) ve Tohum Otizm Vakfı’na givin ile destek olunabiliyor. Eğitimin birçok sorunun temel çözümü̧ olduğu düşüncesinden yola çıkarak çocuklara ve gençlere fayda sağlayan STK’lardan bazılarına öncelik vererek başladık. Ayrıca şeffaflık ve hesapverebilirlik, givin için çok önemli kriterler arasında yer alıyor. Beraber çalıştığımız kuruluşların Bağışçı Hakları Beyannamesi’ni kabul etmiş, internet sitelerinde veya Açık Açık Platformu gibi şeffaflık kültürünü destekleyen platformlarda finansal tablolarını ve faaliyet raporlarını yayımlayan kuruluşlar olmasını istiyoruz.

givin üzerinden bir eşyasını satarak STK’ya destek sağlayan bağışçı ve o ürünü alarak bağışta bulunan destekçi ile bu süreçte nasıl bir iletişiminiz oluyor? Bu sisteme dahil olan STK’ların bağışların nasıl kullanıldığına dair bir raporlama yapması bekleniyor mu?

givin yoluyla satış işlemini tamamlayan kullanıcı, desteğinin tercih ettiği STK’ya 14 gün sonra aktarılacağına dair bir bilgilendirme alıyor. 10 gün içerisinde de teslimatla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaları halinde bize haber vermelerini rica ediyoruz. 14 gün sonunda ödeme STK’ya aktarıldığında ise, STK tarafından destekçilerine bağışın ellerine ulaştığına dair bir bilgilendirme, teşekkür e-postası ve bağış makbuzu gönderiliyor.

Kullanıcılarımızın destekledikleri projenin ne şekilde gerçekleştiğini takip edebilmeleri için, STK’ların givin üzerinden aktarılan bağışlar ile nelerin gerçekleştirildiğine dair destekçilerine bilgilendirmeler yapmasını ve uygulama üzerinden de bu bilgilendirmelerin destekçilerle paylaşılmasını sağlayacağız.

givin’in STK’lar ve  bağışçılar arasında uzun süreli bir ilişki kurulmasına olanak sağlayacağını düşünüyor musunuz?

Kesinlikle. givin, normalde bağış yapmayı düşünmeyen ya da STK’ların neler yaptığının farkında olmayan kişilerin de ilgisini çekecek bir platform sunduğu için mutlak bir farkındalık artışı sağlayacağımızı düşünüyoruz. STK’ların normal şartlar altında kendi destekçisi olmayan kişilere de amaçlarını tanıtarak onlarla uzun süreli bir ilişki kurmaları için bir kapı açıyoruz.

givin’in gelecek hedefleri nedir?

Yükselen online alışveriş eğilimi ve sosyal fayda sağlama ihtiyacını birleştirdiğimiz modelimizle öncelikle Türkiye’nin en büyük sosyal girişimi haline gelmek, ardından da Türkiye’den yurt dışına açılan ilk sosyal girişim olarak yeni sosyal girişimlerin oluşumuna da ilham vermek istiyoruz.